You are currently viewing 20 lat Polski w Unii Europejskiej oraz 20-lecie Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

20 lat Polski w Unii Europejskiej oraz 20-lecie Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Mamy dziś podwójną okazję do świętowania!!!

20 lat temu – 1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Maj 2004 r. to również rozpoczęcie działalności Technoparku Gliwice.

Chcemy więc dziś podsumować 20 lat Technoparku:

• 54 zrealizowane projekty na łączną kwotę 141 mln zł dofinansowania,

• 3 budynki o łącznej powierzchni 8 tys. m2,

• 524 wsparte firmy,

• 26 powołanych spółek łączną kwotą inwestycji przekraczającą 34 mln zł,

• 105 dofinansowanych jednoosobowych działalności,

• ponad 2,5 tys. studentów Politechniki Śląskiej i innych uczelni przeszkolonych w zakresie przedsiębiorczości, prowadzenia działalności gospodarczej oraz modeli biznesowych,

• ponad 2 tys. godzin doradztwa udzielonego początkującym przedsiębiorcom,

• 1,5 tys. przeszkolonych osób w zakresie podnoszenia kompetencji,

• 34 roczne stypendia dla doktorantów Politechniki Śląskiej.

W naszych strukturach działają również:

• Laboratorium druku 3D,

• Obserwatorium Technologiczne ICT,

• Centrum Rozwoju Kompetencji Modeli Biznesowych,

• Fundusz Inwestycyjny,

• European Digital Innovation Hub (EDIH).