You are currently viewing 20 lecie działalności Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

20 lecie działalności Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

15 marca 2024 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” odbyły się uroczystości jubileuszowe 20lecia działalności Technoparku Gliwice.

Parku Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. w 2004 r. została powołana do życie przez trzy podmioty: Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Tym samym jest jednym z najdłużej działających parków naukowo-technologicznych w Polsce. Technopark Gliwice to instytucja, która przez 20 lat swojej działalności wypracowała szereg funkcji i usług, które w sposób ciągły są poszerzane o rozbudowane nowe komponenty. To zarówno działalność parku naukowo-technologicznego, inkubatora technologicznego jak i realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego Obserwatorium Technologicznego w obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne. „Technopark Gliwice” jako jeden z dwóch parków naukowo-technologicznych w Polsce prowadzi również działania inwestycyjne w ramach funduszu seed capital („ATG GLIWICE”), jest jednym z 5 Hubów Innowacji Cyfrowej (DIH) prowadzonych w ramach „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0” oraz jednym z 11 dofinansowanych przez Komisję Europejską Europejskim Habem Innowacji Cyfrowej (EDiH).  Powyższe działania wprost przyczyniają się do wsparcia tworzenia oraz transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw. Na przestrzeni lat poprzez swoje działania „Technopark Gliwice” przyczynił się do powstania dziesiątek przedsięwzięć technologicznych.

Obchody jubileuszowe otworzył Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol  – Prezes Zarządu „Technopark Gliwice”. Prof. Jan Kosmol zaprezentował historię Technoparku Gliwice z uwzględnieniem wskazania pomysłodawców i założycieli spółki. W kolejnej części jubileuszu Pan Jacek Kotra  – Dyrektor Technoparku Gliwice przedstawił szczegółowo działania/projekty podejmowane przez Technopark na przestrzeni ostatnich 20 lat. Wydarzenie swoimi wykładami uświetnili również: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – „Przyszłość Śląska – transformacja energetyczna” oraz prof. dr hab. Marek Belka – „Gospodarka światowa- czy i jakie będą punkty zapalne prowadzące do kolejnego kryzysu?”.

Jubileusz Technoparku swoją obecnością zaszczycili m.in. Prof. dr hab. inż. Marek Gzik – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Anna Jedynak Rykała – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Adam Neumann – prezydent Miasta Gliwice, JM Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, dr Janusz Michałek – prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przekazując na ręce Prof. dr hab. inż. Jana Kosmola – Prezesa Zarządu Technoparku Glwice listy gratulacyjne, medale i wyróżnienia.

Uroczystość jubileuszu to również okazja na uhonorowanie za wieloletnią współprace osób zasłużonych dla Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”.

Pamiątkowe medale za wieloletnią współpracę otrzymali:

 • Pan Jacek Bialik (Wiceprezes Zarządu KSSE S.A.)
 • Pan Wiktor Pawlik (Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach)
 • Pan Jacek Sztyler (Prezes Zarządu Grupa Gomułka)
 • Pan Michał Chojkowski (Prezes Zarządu Akcelerator Technologiczny Gliwice)
 • Pan Luk Palmen (Prezes Zarządu InnoCo Sp. z o.o.)
 • Pan Michał Świderski (Prezes Zarządu Software Interactive sp. z o.o.)
 • Pan Krzysztof Czyż (Prezes Zarządu Embevity Sp. z o.o.)
 • Pan Krzysztof Plaza (Embevity Sp. z o.o.)
 • Pan Krzysztof Hoinka (Prezes Zarządu FrostX Sp. z o.o.)
 • Pani Hanna Pluskiewicz (Politechnika Śląska)
 • Pani Anna Tórz (Poznański Park Naukowo-Technologiczny)
 • Pani Małgorzata Staś (Urząd Marszałkowski, Dyrektor ds. Transformacji Regionu)
 • Pani Barbara Szafir (Urząd Marszałkowski, Zastępca Dyrektora ds. Transformacji Regionu)
 • Pani Monika Ptak (Urząd Marszałkowski, Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji)
 • Pani Anna Zawisza-Kubicka (Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Gliwicko Zabrzańskiego)
 • Pani Katarzyna Kuboś (Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”)
 • Pani Magdalena Antos (Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”)

Z kolei dr hab. inż. Grzegorz Wszołek – Prezes Zarządu EMT-Systems za wieloletnią współpracę z Technoparkiem Gliwice otrzymał rzeźbę symbolizującą laur zwycięstwa. Podczas wystąpienia dr hab. inż. Grzegorz Wszołek wskazał na ogromną rolę Technoparku Gliwice w powstaniu i rozwoju swojej firmy.

W podziękowaniu za wieloletnią pracę Pan Jacek Kotra – Dyrektor „Technopark Gliwice” z rąk Prof. Jana Kosmola otrzymał monumentalną statuetkę z łacińską sentencją Audaces fortuna iuvat (Szczęście sprzyja odważnym).

Dodatkowo w czasie wydarzenia Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol – Prezes Zarządu Technoparku Gliwice, dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Pan Jacek Bialik – Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  podpisali porozumienie o współpracy Technoparku Gliwice z KSSE.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 20lecia  Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.