Modele Biznesowe

MODELE BIZNESOWE

Centrum Kompetencyjne Modeli Biznesowych

Technopark Gliwice w oparciu o zagadnienie modeli biznesowych tworzy Centrum Kompetencyjne Rozwoju Modeli Biznesowych, które ma za zadanie popularyzowanie metody wśród przedsiębiorców. Business Model Canvas to zaproponowana przez Alexa Osterwaldera rzeczywistość ujęta za pomocą dziewięciu elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa i zestawiona w sposób graficzny, przejrzysty i czytelny dla każdego.

Canva, zawierająca wspólnie połączone, wypełnione treścią elementy, opisuje produkt lub usługę, którą przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom. Wpisują się one w logikę procesu zarabiania pieniędzy przez firmę. Model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.

Modele Biznesowe Technopark

Wsparcie i doradztwo

W ramach oferty Technopark Gliwice oferuje doradztwo indywidualne oraz szkolenia o charakterze warsztatowym dla grupy pracowników (grupa od 3 do 12 osób). W trakcie szkoleń trenerzy wprowadzą Państwa w tematykę modeli biznesowych, pokażą przykłady i zaprezentują teorię, aby w efekcie przeprowadzić Państwa przez dziewięć elementów canvy, która może stać się podłożem do dalszej pracy mającej na celu rozwój modelu. 

TechnoPark Gliwice

tel. 32 335 85 00