You are currently viewing Projekt „IT HUB Gliwice” – rozbudowa Technoparku

Projekt „IT HUB Gliwice” – rozbudowa Technoparku

Projekt „IT HUB Gliwice” został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2758/475/ VI/2023. Wartość projektu to 35 mln złotych netto z czego 29 mln złotych dofinansowania.

Projekt „IT HUB GLIWICE” zakłada rozbudowę istniejącej infrastruktury Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. i umożliwienie funkcjonowania kolejnych firm technologicznych, dla których tworzone są kolejne usługi wsparcia. Przyczyni się to do wzrostu poziomu innowacyjności Gliwic i Regionu.

Nowe budynki nie będą dedykowane konkretnym firmom, ale będą wspierać przedsiębiorstwa z branż nowoczesnych technologii wpisujących się w zapisy „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” w tym między innymi automatyki, ICT, nowoczesnych źródeł wytwarzania energii i wyrobów medycznych. IT HUB wesprze realizację celu dywersyfikacji gospodarczej oraz nabywania i podnoszenia kwalifikacji zarządu i pracowników firm.

Budowa pierwszego z dwóch planowanych budynków rozpocznie się już w 2024 r. koniec inwestycji zaplanowany jest na 2028 r. Łączna powierzchnia dla firm to około 4000 m2.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Wykonania pełnometrażowego projektu budowlanego oraz wykonawczego budynku biurowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku IT HUB GLIWICE – 2”