Audyt innowacyjności

AUDYT INNOWACYJNOŚCI

Projekt Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie

Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp z o.o.

ul. Konarskiego 18c, Gliwice, pokój 2-3

Projekt “Audyt innowacyjności jako narzędzie wdrożenia innowacji w firmie” w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.