Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach

BUDYNEK INKUBATORA

Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach

Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp z o.o.

ul. Konarskiego 18c, Gliwice, pokój 2-3

tel. 603 663 887

Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” realizowany jest w ramach działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla poddziałania: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i
innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.