Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

DOTACJE

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL.

Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp z o.o.

ul. Konarskiego 18c, Gliwice, pokój 2-3

tel. 605 332 662

dotacje@technopark.gliwice.pl

Nabór nr 2

Nabór nr 2 będzie prowadzony w terminie 15.12.2021 r. – 07.02.2022 r.

Biuro Projektów znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” , ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, pokój 2-3.

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 8:00-18:00. W związku z sytuacją epidemiologiczną chęć wizyty prosimy zgłosić telefonicznie.

Nabór nr 1 (kwiecień/maj 2021 r.)

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych

Lista_wniosków_po_ocenie_merytorycznej_formularzy_rekrutacyjnych_po_procedurze_odwoławczej

Dokumenty rekrutacyjne

 • Regulamin_rekrutacji_uczestnikow
 • zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja edytowalna
 • zal_nr_1_Formularz_rekrutacyjny – wersja pdf
 • zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja edytowalna
 • zal_nr_2_Oswiadczenie_osoby_aplikujacej_o_udzial_w_projekcie – wersja pdf
 • zal_nr_3-karta_oceny_formalnej_formularza_rekrutacyjnego
 • zal_nr_4-karta_oceny_merytorycznej_formularza_rekrutacyjnego
 • zal_nr_5-karta_oceny_dla_doradcy_zawodowego_w_ramach_oceny_merytorycznej
 • zal_nr_6-Notatka_z_rozmowy_kwalifikacyjnej
 • zal_nr_7-Opis_sektorow_wykluczonych
 • zal_nr_8-Wykaz_ulic_w_obrebie_obszaru_rewitalizacji_w_Gliwicach
 • zal_nr_9-wzor_druk_US-7
 • zal_nr_10-Wzor_druku_US-7-przyklad_wypelnienia

Dokumenty projektowe

Projekt „Inkubator przedsiębiorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL.