HPC 4 POLAND

HPC 4 POLAND

Projekt „HPC 4 POLAND” Europejski HUB Innowacji Cyfrowych

Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp z o.o.

ul. Konarskiego 18c, Gliwice, pokój 2-3

Projekt „HPC 4 POLAND Europejski HUB Innowacji Cyfrowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL.