Szkolenia

SZKOLENIA

Szkolenia

Od wielu lat Technopark Gliwice zapewnia wsparcie osób przedsiębiorczych w zakresie:

  • tworzenia modeli biznesowych,
  • szkoleń z zakresu ogólnorozumianej przedsiębiorczości
  • oraz doradztwa i coachingu.

Przedsiębiorstwa wspieramy poprzez organizację specjalistycznych szkoleń technologicznych przy wykorzystaniu naszego parku maszyn oraz oprogramowania inżynierskiego. Do przedsiębiorstw kierujemy również propozycję objęcia ich programem coachingu indywidualnego oraz grupowego.

TechnoPark Gliwice

tel. 32 335 85 00