You are currently viewing SZKOLENIE: Tworzenie modeli biznesowych

SZKOLENIE: Tworzenie modeli biznesowych

Serdecznie zapraszamy na organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości szkolenie pod tytułem: „Tworzenie Modeli Biznesowych”.

Szkolenie o charakterze warsztatowym odbędzie się 15 listopada od godziny 15.00 w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” przy ul. Konarskiego 18C w Gliwicach.

Zapraszamy na warsztaty pełne wiedzy oraz inspiracji, które wprowadzą w tematykę modeli biznesowych, pokażą przykłady i zaprezentują teorię. W efekcie uczestnik zostaje przeprowadzony przez dziewięć elementów canvy, która może stać się podłożem do dalszej pracy ,mającej na celu rozwój modelu biznesowego.

Czym są modele biznesowe?

Model biznesowy jest to plan, który tworzy przedsiębiorstwo w celu wygenerowania przychodu i maksymalizacji zysku operacyjnego. Określa relacje pomiędzy uczestnikami rynku, informuje jak przedsiębiorstwa działają, tj. w jaki sposób tworzą wartość dla klientów. Model biznesowy to w pewnym sensie szkic strategii, która ma zostać wdrożona w ramach struktur, procesów i systemów organizacji.

Nasze doświadczenie

Technopark Gliwice w oparciu o zagadnienie modeli biznesowych tworzy centrum kompetencyjne, które ma za zadanie popularyzowanie metody wśród przedsiębiorców. Business Model Canvas to zaproponowana przez Alexa Osterwaldera rzeczywistość ujęta za pomocą dziewięciu elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa i zestawiona w przejrzysty i czytelny dla każdego sposób graficzny. Canva zawierająca wspólnie połączone, wypełnione treścią elementy opisuje produkt lub usługę, którą przedsiębiorstwo oferuje swoim klientom. Wpisują się one w logikę procesu zarabiania pieniędzy przez firmę.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji poprzez stronę: https://app.evenea.pl/event/szkolenie-tp2023-s/