UNIA EUROPEJSKA - DOTACJE

UNIA EUROPEJSKA DOTACJE

Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach

Projekt “Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” realizowany jest w ramach działania: 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji dla poddziałania: 1.4.2. Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i
innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp z o.o.

ul. Konarskiego 18c, Gliwice, pokój 2-3