Usługi na maszynach

USŁUGI NA MASZYNACH

WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA MASZYNA POMIAROWA ZEISS ACCURA

Wykonywanie pomiarów przy wykorzystaniu maszyny pomiarowej współrzędnościowej:

 • zakres pomiarowy urządzenia: 900x1200x700mm,
 • niepewność pomiarowa MPE_P=1.7um,
 • szybszy wybór optymalnego rozwiązania i oszczędność na kosztownych przezbrojeniach maszyny dzięki zastosowaniu systemu MASS (Multi Application System Sensor),
 • system MASS umożliwia użycie zarówno centralnych, aktywnych dotykowych głowic skanujących, przegubu obrotowo-uchylnego z pasywną dotykową głowicą skanująca, jak również optycznej głowicy skanującej.
 • posiada skaningową głowicę pomiarową Zeiss VAST-XT.

Współrzędnościowa technika pomiarowa charakteryzuje się odmienną od klasycznej metrologii strategią pomiarową. Opiera się na przetwarzanych komputerowo informacjach pomiarowych w postaci dyskretnej i umożliwia wyznaczanie wymiarów przestrzennie ukształtowanych części maszyn, ze stosunkowo wysoką dokładnością. Współrzędnościowe maszyny pomiarowe są obecnie najbardziej uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi. Pozwalają w cyklu automatycznym wykonać pomiary wszystkich rodzajów wymiarów spotykanych w przemyśle maszynowym. Dzięki swej uniwersalności zastępują wiele przyrządów specjalnych. Na skutek zastosowania techniki komputerowej pomiary można łatwo zaprogramować. Pomiary realizowanych w trybie CNC cechują się dużą obiektywnością dzięki uniezależnieniu się od wpływu pomiarowca i pełnej powtarzalności warunków pomiaru takich samych przedmiotów.

Istotą pomiarów w technice współrzędnościowej jest określenie postaci geometrycznej mierzonego przedmiotu na podstawie zbioru współrzędnych (x,y,z) punktów środka kulistej końcówki pomiarowej stykającej się z mierzonym przedmiotem.


Proces pomiarowy we współrzędnościowej technice pomiarowej skład się z następujących etapów: pomiar, określenie zastępczych elementów geometrycznych oraz opracowanie wyników. Pomiar na maszynie współrzędnościowej odbywa się w dowolnym miejscu mierzonego przedmiotu poprzez styk z przedmiotem kulistej końcówki trzpienia pomiarowego.

 

RAMIĘ POMIAROWE MCAx z głowicą skanująca MMDx100

Ramię pomiarowe jest przenośnym współrzędnościowym urządzeniem pomiarowym, używanym wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba dokonania szybkich i precyzyjnych pomiarów 3D. Ramię MCA może być wyposażone do pomiarów stykowych wyzwalanych przez użytkownika, skaningu ciągłego oraz bezstykowego skanowania laserowego.

Głównie parametry urządzenia:

 • Zakres pomiarowy: 2 m
 • Powtarzalność punktowa: +/- 30 um
 • Dokładność objętościowa: 42 um
 • Sondy pomiarowe: 15 mm, 6 mm, 3mm
 • Urządzenie wyposażone w skaner laserowy (głowicę skanującą)
 • Maks. tempo zbierania punktów co najmniej 50000 punktów/s

Ramiona pomiarowe używane są m.in. w:

 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • lotniczym, AGD i RTV,
 • formach wtryskowych,
 • przy archiwizacji dzieł sztuki (obrazy, rzeźby, wykopaliska archeologiczne),
 • medycynie.

Ramię pomiarowe współpracuje z oprogramowaniem CMM-Manager, które jest w pełni zintegrowanym środowiskiem oferującym: szybki pomiar, porównanie części do modelu CAD, funkcję (wolną od kolizji) nauka-CAD, wirtualną symulację pomiaru, weryfikację w czasie rzeczywistym, dopasowanie detalu z CAD oraz dopasowanie układów bazowych. Drugim programem obsługującym głowicę skanującą jest Focus, który jest przeznaczony do pomiarów oraz obróbki chmury punktów. Program ten zarządza zebraną chmurą punktów, wykonuje porównanie part-to-CAD (porównanie części z modelem CAD). Focus jest doskonałym oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej.

Dr inż. Maciej Kaźmierczak (Measurement)
kom. (+48) 693 490 193

www.measurement.pl

Aleksandra Niziołek (Technopark Gliwice)

tel. 32 335 85 00

Prosimy o kontakt osobisty

Galeria