You are currently viewing Warsztaty PARP Akademia Menadżera Innowacji

Warsztaty PARP Akademia Menadżera Innowacji

Do 19.10.2022 r. trwa rekrutacja do V edycji Akademii Menadżera Innowacji prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w których udział mogą brać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

AMI to kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpraca z wybranym doradcą. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Celem programu jest zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje. Zapraszamy przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji,  zwiększenie konkurencyjności i wzrost rentowności firmy.

Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych.

V edycja programu będzie realizowana od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Będziemy wdzięczni za Państwa wsparcie w działaniach komunikacyjnych, które zapewnią ogólnokrajową promocję programu. W załączeniu pozwalamy sobie przesłać materiały informacyjno-promocyjne z uprzejmą prośbą o dystrybucję do przedsiębiorców i instytucji z Państwa baz.

Więcej informacji znajduje się na stronie:  https://www.parp.gov.pl/ami