ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Wykonania pełnometrażowego projektu budowlanego oraz wykonawczego budynku biurowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku IT HUB GLIWICE – 2

Zapraszamy do złożenia oferty na „Wykonanie pełnometrażowego projektu budowlanego oraz wykonawczego budynku biurowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynku IT HUB GLIWICE – 2

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

  1. Koncepcję budynku i otoczenia obejmującą między innymi: halę produkcyjną oraz część biurową, rozkład pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń szczególnego przeznaczenia (pokoje spotkań, laboratoria, open space, pokój „rekreacyjny”), zagospodarowanie terenu ze wskazaniem stref biologicznie czynnych i dojazdu do budynku.
  2. Projekt budowlany wykonany na podstawie przedstawionej koncepcji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
  3. Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

Pełna treść zapytania znajduje się w załączniku:

zapytanie_ofertowe_projekt_budynku_Technoparku_Gliwice_19.02.2024_-_aktu.pdf

Aktualizacja:

Ofertę należy złożyć na wzorze zalacznik_nr_1_do_zaproszenia_do_zlozenia_ofertowego_19.02.2024 do dnia 29.02.2024r. do godz. 16:00

Archiwum:

zapytanie_ofertowe_projekt_budynku_Technoparku_Gliwice_19.02.2024