Zapytanie nr 1/ITHUB/10.5/2024

Zapraszamy do złożenia oferty zgodnie z zapytaniem nr 1/ITHUB/10.5/2024 dotyczącym usługi Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową budynku „IT HUB GLIWICE” w ramach projektu „IT HUB GLIWICE – HUB 1” realizowanego w ramach Działania: FESL.10.05- Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) Nr projektu: FESL.10.05-IZ.01-05B1/23

Ofertę należy złożyć poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl – nr ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191460

Treść zapytania:

Zapytanie_nr_1-ITHUB-10.5-2024

zalacznik_nr_1_do_zapytania_1-ITHUB-10.5-2024_-_formularz_oferty

zalacznik_nr_2_do_zapytania_1-ITHUB-10.5-2024_-_wykaz_uslug

zalacznik_nr_3_do_zapytania_1-ITHUB-10.5-2024_-_wykaz_osob

wzor_umowy_dotyczy_zapytania_1-ITHUB-10.5-2024

Dokumentacja projektowa: