Zapytanie dot. Badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok

Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dot. Badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

Termin składania ofert upływa 05.12.2022 r. o godz. 14:00.

Szczegóły:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

FORMULARZ OFERTY