You are currently viewing TY ODDAŁEŚ – ZACHĘĆ INNYCH! Zostaw 1,5% w Gliwicach

TY ODDAŁEŚ – ZACHĘĆ INNYCH! Zostaw 1,5% w Gliwicach

Corocznie podczas rozliczeń podatkowych mamy szansę uczynić coś niewielkiego, ale o ogromnym znaczeniu dla innych. Warto zastanowić się nad przekazaniem 1,5% naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które swoją działalnością zmieniają świat wokół nas. To więcej niż tylko skreślenie cyfr na formularzu PIT – to realna pomoc i udział w tworzeniu lepszego jutra dla wielu ludzi.

Dlaczego 1,5% ma taką moc?

To zaledwie niewielki procent Państwa podatku, ale dla organizacji pożytku publicznego działających w Gliwicach to oznacza ogromne wsparcie. Dzięki pieniądzom z 1,5% organizacje mogą rozwijać swoje projekty, pomagać potrzebującym, wprowadzać innowacje, działać na rzecz środowiska, rozwoju sportu i kultury.

Gliwickie organizacje pożytku publicznego – warto wybierać lokalnie!

W Gliwicach funkcjonuje ponad 60 organizacji pożytku publicznego, które możemy wesprzeć. Działają one w różnych obszarach, takich jak kultura, pomoc społeczna, edukacja, działania na rzecz osób niepełnosprawnych czy ochrona zwierząt. Wybierając jedną z tych organizacji możemy skierować nasze wsparcie na rodzaj działań najbliższy naszym własnym priorytetom, a także bezpośrednio do potrzebujących w naszym otoczeniu. To doskonała szansa, by wspólnie z innymi mieszkańcami Gliwic uczestniczyć w tworzeniu lepszego miejsca dla nas wszystkich.

Nie wiesz jak i komu przekazać 1,5%?

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych rozpoczął kampanię promującą ideę przekazywania 1,5% podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego. Poprzez różnorodne działania informacyjne stara się zwiększać świadomość mieszkańców na temat możliwości przekazywania środków na rzecz lokalnych inicjatyw społecznych. Wszystkim zainteresowanym tym tematem służy pomocą – można odwiedzić Centrum lub zadzwonić – pracownicy Centrum 3.0 zapewniają, że chętnie pomogą… pomagać! (Centrum 3.0, ul. Zwycięstwa 1, tel: 32 232 04 77)

Dyżury PITowe

Centrum 3.0 corocznie organizuje także „Dyżury PITowe” w Strefie Seniora przy ulicy Studziennej 6. Warto przyjść – oprócz pomocy w rozliczeniu z fiskusem można uzyskać informacje o organizacjach i przekazać 1,5% na tę wybraną. Dyżury planowane są na marzec i kwiecień. Dokładny harmonogram będzie na bieżąco publikowany na stronie gods.gliwice.pl

Osoby, które przekazują swój 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, mogą zrobić jeszcze więcej – zainspirować innych do podobnego działania. Dobro warto naśladować! Zachęćcie Państwo swoją rodzinę, przyjaciół, współpracowników – pokażcie, że każdy może być bohaterem swojej lokalnej społeczności.

Ale właściwie… jak mam pomóc?

Proces przekazania 1,5% podatku jest łatwy i dostępny dla każdego. W formularzu PIT wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. My zachęcamy, by była to jedna z gliwickich organizacji! Ich wykaz dostępny jest na stronie Centrum 3.0: https://gods.gliwice.pl/wykaz-opp-15/ Warto zaznaczyć, że również emeryci i renciści mogą włączyć się do tej szczytnej inicjatywy, wypełniając formularz PIT-OP.

logo zostaw 1,5% w Gliwicach